Фунгоробика – България

Трюфели

Трюфели /TRUFFELS/ – Трюфелите са подземни и изключително скъпи гъби. Понякога се продават на търгове с благотворителна цел на изключително завишени цени. Разделят се на три групи – черни, червени и бели. Белият трюфел е най-редкият и съответно най-цененият трюфел. Расте предимно в Италия, Франция и Хърватия, но е намиран и в България. За намирането му се използват специално обучени кучета. Белият зимен трюфел се счита за един от най-големите деликатеси в света. Oсновно се търгува в Италия, Франция, САЩ и Германия. Класифицирането на трюфелите се прави също по големина, като по-едрите са по-ценни. Освен това се окачествяват и в зависимост от едрината, нараняванията или червясването.

+

Tuber Аestivum

+

Tuber Uncinatum

+

Tuber Melanosporum

+

TUBER BRUMALE

+

TUBER MACROSPORUM

+

TUBER MESENTERICUM

+

TUBER BORCHII / BIANCHETTO

+

TUBER MAGNATUM PICO