Фунгоробика – България

Новини

Фунгоробика - сертификат
Решението на НС е, че берачите на диворастящи гъби и плодове ще трябва да внасят данък от 30 лева всеки месец.

Депутатите окончателно приеха данък за берачите на диворастящи гъби и плодове. Със съдействие на други подкрепени текстове, въведоха праг от 1000 лева за облагане на разходите за командировъчни. Таксата за събиране на гъби и горски плодове, включително трюфели, с изключение на лечебните растения, ще засегне близо 30 000 регистрирани лица в дейността. Доходите ще се облагат еднократно, с алтернативен данък от 30 лева за всеки месец, през който се събират гъбите и плодовете. Депутатите свалиха прага за деклариране на командировъчните от 5000 на 1000 лева. Ново данъчно облекчение за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, беше въведено, при което те могат да намалят годишните данъчни основи със сумата от получените субсидии, но не повече от 100 000 лева. Не беше прието освобождаването от данък на доходите от трудови правоотношения на лица под 26-годишна възраст. Не мина и предложението за 10% от данъците на физическите лица, които се внасят в общините, да останат в местния бюджет. На второ четене парламентът прие и освобождаването от акциз на домашната бира, при условие, че не се продава.