Фунгоробика – България

Новини

Гъбарите осигурителни вноски
Гъбарите вече ще бъдат задължени да плащат осигурителни вноски.

От 1 януари 2024 година влиза в сила нова група осигурени лица, определена в Кодекса за социално осигуряване. Тази група включва лицата, занимаващи се със събирането на диворастящи гъби и плодове. В съответствие с одобрените от правителството промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се извършват осигурителните вноски, е определен осигурителният доход на тези лица.