Фунгоробика – България

Гъби

Фунгоробика – България е спомага за развитието на пазара на диворастящи гъби в България и Европа, като внася нови аспекти в преработката и търговията, поставяйки акцент върху качеството. Дейността на фирмата включва изкупуване, преработка и продажба на диворастящи гъби, които се осъществява през сезона от месец Май до края на календарната година. Процесът включва почистване, сортиране и подреждане на изкупената свежа гъба в търговски вид. Част от нея се изпраща на пазара в свежо състояние, друга част се замразява в азотен тунел след подходяща обработка, докато трета част се подлага на процес на изсушаване в сушилня. По индивидуални заявки се предлагат и бланширани гъби. Освен това, фирмата се занимава и с изкупуване на замразени и изсушени гъби.

+

Манатарка

+

Пачи крак

+

Златист пачи крак

+

Овчи крак

+

Сив Пачи крак

+

Майска гъба

+

Булка

+

Смръчкула

+

Челядинка

+

Тръбенка

+

Рижийка