Фунгоробика – България

Логистика

Разполагаме със седем собствени камиона, оборудвани с хладилни камери. С това гарантираме оптимални условия за превоз на нашата продукция. Обособената транспортна база на Фунгоробика улеснява управлението и оптимизирането на логистичните процеси, като осигурява бърза и надеждна доставка на нашите продукти до клиентите ни. Наличието на собствена транспортна инфраструктура допринася за значително подобрение на обслужването като предоставя по-голяма гъвкавост и контрол върху сроковете на доставка.