Фунгоробика – България

Качество

Фирмата редовно подлага производствения си процес на външни одити, като това утвърждава ангажимента ѝ към високите стандарти и качество. Допълнително, обученията по трудова медицина не само гарантират безопасността на работниците, но и подчертават вниманието към тяхното здраве. Тези усилия за подобрение и модернизация отразяват стратегическия подход на Фунгоробика към устойчиво производство и постоянно подобрение на бизнес практиките.

Сертификати