Начало
Начало Продукти Сертификати Контакти
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail Print

Фунгоробика - България спомогна за развитието на пазара на диворастящи гъби и плодове у нас и Европа, въвеждайки нови аспекти в преработката и търговията, като превърна качеството в своя главна задача.

Дейността по изкупуването, преработването и реализацията на диворастящи гъби е сезонна и протича обикновено от месец Май до края на календарната година. През този период изкупената прясна гъба се почиства, сортира и подрежда в търговски вид. Една част се експедира в прясно състояние, друга - след съответната преработка, се замразява в азотен тунел. Трета част се изсушава в сушилня. По поръчка могат да се предложат и бланширани гъби.

Фирмата изкупува също и замразени и изсушени гъби.  

Пресните гъби се предлагат в различни опаковки и количества според изискванията на клиентите:

– в пластмасови касетки – 1 кг., 2 кг., 3 кг.

– в дървени касетки - 2 кг., 3 кг.

– в кошнички – 0,5 кг., 1 кг.

Замразените гъби се предлагат в кашони отново с различни количества в зависимост от вида и качеството на замразената гъба, както и според изискванията и нуждите на клиентите – 7 кг., 8 кг., 9 кг., 10 кг., 11 кг., 13 кг.

Сухите гъби се предлагат също в кашони с различни количества според изискванията и нуждите на клиентите, в пакети от по 0,010 кг., 0,030 кг., 0,050 кг., 0,100 кг., 0,500 кг., както и по заявка.

ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ

МАНАТАРКА ПАЧИ КРАК  ЗЛАТИСТ ПАЧИ КРАК  ОВЧИ КРАК  СИВ ПАЧИ КРАК  МАЙСКА ГЪБА   БУЛКА  СМРЪЧКУЛА  ЧЕЛЯДИНКА  ТРЪБЕНКА  РИЖИЙКА  ТРЮФЕЛИ